คุณพร้อมที่จะ

เปลี่ยนแปลงหรือยัง

ทางเลือกใหม่ที่ช่วยให้งานคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น คำสั่งและฟังก์ชั่นเหมือนกับ AutoCAD รองรับไฟล์ .DWG
ทำได้ทั้ง งาน 2D, 3D, งานระบบ, งานสถาปัตย์, งานวิศวกรรม, งานเครื่องกล และ BIM ครบจบในที่เดียว
ที่สำคัญ BricsCAD ถูกกว่าเมื่อเทียบกับ AutoCAD

แพ็คเกจไหน เหมาะสำหรับคุณ

BricsCAD® Lite

 • โปรแกรมเขียนแบบสำหรับงาน 2 มิติ 
 • เหมาะกับผู้ที่ต้องการเขียนงาน 2มิติ เป็นหลัก
 • คำสั่ง – ฟังก์ชันเหมือนโปรแกรม CAD 
 • สามารถเปิดอ่านไฟล์ .DWG/DXF/DWT ได้ 
 • โปรแกรมทำงานได้รวดเร็ว และเสถียรกว่า CAD ทั่วไป
 • มีความยืดหยุ่นในการทำงานสามารถทำงานบน Cloud ร่วมกันได้
 • สามารถอัพเดท-ตรวจสอบให้เป็นเวอร์ชันปัจจุบันและติดตามงานได้แบบ Real Time

มี RibbonและFunction คล้ายกับ AutoCAD LT : ทำให้ปรับตัวและเข้าใจได้ง่าย

มีเครื่องมือให้ใช้งานได้มากกว่า ยืดหยุ่นกว่า

Drawing Explorer จะทำให้คุณทำงานได้ง่ายขึ้น สะดวกมากขึ้น ในการเขียนเส้น เขียน blog สร้าง Group จัดการ Layer Dimension ต่างๆ  

Feature :

 • Linetype
 • UCS Control
 • Blocks
 • Section planes
 • Layer management
 • External references
 • Images
 • and more

BricsCAD® Pro

 • โปรแกรมเขียนแบบสำหรับงาน 2 มิติ และ 3 มิติ
 • เหมาะกับผู้ที่ต้องการเขียนงานที่หลากหลาย
 • คำสั่ง – ฟังก์ชันเหมือนโปรแกรม CAD 
 • สามารถเปิดอ่านไฟล์ .DWG/DXF/DWT ได้ 
 • โปรแกรมทำงานได้รวดเร็ว เปิดไฟล์งานเร็วกว่า และเสถียรกว่า CAD ทั่วไป
 • รองรับ Third Party App จากภายนอก
 • มีความยืดหยุ่นในการทำงานสามารถทำงานบน Cloud ร่วมกันได้
 • สามารถอัพเดท-ตรวจสอบให้เป็นเวอร์ชันปัจจุบันและติดตามงานได้แบบ Real Time

มี RibbonและFunction คล้ายกับ AutoCAD : ทำให้ปรับตัวและเข้าใจได้ง่าย

รองรับ Third Party Apps จากภายนอก ทำให้งานสะดวกสบายมากขึ้น

The BricsCAD Runtime eXtension (BRX) API รองรับการพัฒนาจากผู้พัฒนาในอุตสาหกรรมเฉพาะทาง แลรองรับการทำงานร่วมกับ BricsCAD. ตอนนี้มีมากกว่า 400 third-party applications ซึ่งจะช่วยให้งานได้ง่ายขึ้น เร็วขึ้นและแม่นยำมากยิ่งขึ้น

third-party apps :

 • Plant design
 • GIS
 • Electrical
 • Structural
 • Mechanical
 • HVAC
 • and more 400+

BricsCAD® Mechanical

 • โปรแกรมเขียนแบบสำหรับงานทางอุตสาหกรรม 
 • เหมาะกับผู้ที่ต้องการเขียนงานเครื่องกล ระบบ
 • คำสั่ง – ฟังก์ชันเหมือนโปรแกรม CAD 
 • สามารถเปิดอ่านไฟล์ .DWG/DXF/DWT ได้ 
 • โปรแกรมทำงานได้รวดเร็ว และเสถียรกว่า CAD ทั่วไป
 • มีความยืดหยุ่นในการทำงานสามารถทำงานบน Cloud ร่วมกันได้
 • สามารถอัพเดท-ตรวจสอบให้เป็นเวอร์ชันปัจจุบันและติดตามงานได้แบบ Real Time

มี Tools เฉพาะทางอย่าง Mechanical : ทำให้สะดวก ถูกต้อง แม่นยำ

มี Features เฉพาะทางมากมายให้เลือกใช้

Drawing Views จะทำให้คุณทำงานได้ง่ายขึ้น สะดวกมากขึ้น
มีเครื่องมือค้นหาที่ใช้งานสะดวก เช่น 

Mechanical Tools :

 • 3D parametrize and constrains
 • Copy features
 • Hole feature library
 • Parametric Standard Parts
 • Assembly Joints, Kinematic Analysis and Animation
 • Materials and Mass Properties
 • Bill of Maerials
 • Animated Exploded Views with Trailing Lines

BricsCAD® BIM

 • โปรแกรมเขียนแบบจำลองสำหรับงาน 3 มิติ 
 • เหมาะกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับสายงานก่อสร้าง
 • คำสั่ง – ฟังก์ชันเหมือนโปรแกรม CAD 
 • สามารถเปิดอ่านไฟล์ .DWG/DXF/DWT ได้ 
 • โปรแกรมทำงานได้รวดเร็ว และเสถียรกว่า CAD ทั่วไป
 • มีความยืดหยุ่นในการทำงานสามารถทำงานบน Cloud ร่วมกันได้
 • สามารถอัพเดท-ตรวจสอบให้เป็นเวอร์ชันปัจจุบันและติดตามงานได้แบบ Real Time

มีเครื่องมือในการช่วยออกแบบ ทำ Modelling รวมถึง Rendering ภาพเสมือนจริง

BricsCAD มีเครื่องมือให้ใช้งานได้มากกว่า ยืดหยุ่นกว่า

BricCAD BIM (Building Information Modeling) รวมทุกฟังก์ชั่น การโช้งานที่เกี่ยวข้องกับ AEC (Architectural, Engineer and Construction) 

Design Tools :

 • Quickdraw
 • Create a BIM from a solid massing model using Quick building
 • Creae Spaces and Zones
 • Bi-directional link with Grasshopper
 • Visualize with Enscape, Lumion, Twinmotion and fully  rendered model
 • Classify, replicate, aitp,ate with A.I. powered workflows
 • User Configurable Quantities
 • Data Extracion
 • and more

BricsCAD® Ultimate

 • โปรแกรมเขียนแบบสำหรับงานทุกประเภท
 • เหมาะกับผู้ที่ต้องการใช้งานทุกฟังก์ชัน
 • คำสั่ง – ฟังก์ชันเหมือนโปรแกรม CAD 
 • สามารถเปิดอ่านไฟล์ .DWG ได้ 
 • โปรแกรมทำงานได้รวดเร็ว และเสถียรกว่า CAD ทั่วไป
 • มีความยืดหยุ่นในการทำงานสามารถทำงานบน Cloud ร่วมกันได้
 • สามารถอัพเดท-ตรวจสอบให้เป็นเวอร์ชันปัจจุบันและติดตามงานได้แบบ Real Time

BricsCAD Ultimate®

รวมทุกอย่างของ BricsCAD ทุก Feature ทุกคำสั่ง ทุก Tools bar Third-Party Apps ต่างๆ สามารถใช้งานได้ทั้งหมด

Consist of :

 • BricsCAD® Lite
 • BricsCAD® Pro
 • BricsCAD® Mechanical
 • BricsCAD® BIM
 • BricsCAD® Shape
 • BricsCAD® Cloud